Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

idontfuckingcare
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 28 2017

idontfuckingcare
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viaSkydelan Skydelan
idontfuckingcare
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
idontfuckingcare

May 27 2017

idontfuckingcare
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viaSkydelan Skydelan

May 22 2017

idontfuckingcare
8597 6a2a 500
Reposted frompierdolony pierdolony

May 18 2017

May 17 2017

idontfuckingcare
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 28 2017

idontfuckingcare
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viazulu zulu

April 27 2017

idontfuckingcare
Bądź moją walentynką już na zawsze. Zdziadziejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatoriów. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja Ci będę zakładał aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy jeździć na pyrkon robić cosplaye rodzynek. Bić się na laski jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować karmniki dla ptaków. Będziemy największymi fejmami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula 3 grosze tańsza. Takiej miłości chcę. Kropka. 
— Mój wspaniały
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 24 2017

idontfuckingcare

April 23 2017

idontfuckingcare
8196 ef66
Reposted frompsst psst viascorpix scorpix
idontfuckingcare
0411 94d9
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix
idontfuckingcare
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viascorpix scorpix
idontfuckingcare
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
idontfuckingcare

April 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl