Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

idontfuckingcare
idontfuckingcare
1003 674e 500
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viatulele tulele
idontfuckingcare
3288 3b78
Reposted fromkrzysk krzysk viaskylark skylark
2356 711c

Bed of lies

Reposted frommyry myry viaroko roko
idontfuckingcare
idontfuckingcare
9862 4328
Reposted fromhagis hagis
5030 a703
Reposted fromamatore amatore viapierdolony pierdolony

March 21 2017

idontfuckingcare
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
idontfuckingcare
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 20 2017

idontfuckingcare

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viamyfuckingreality myfuckingreality
idontfuckingcare
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 18 2017

idontfuckingcare
Zakochanie to szalona jazda chemicznym rollercoasterem z głową w dół i dożylnie przyjmowanym szampanem. A miłość to wspólne ciągnięcie sań przez dolinę Jukonu jak dwa stare eskimoskie psy. W pierwszym przypadku szarpie tobą na wszystkie strony, w drugim to ty się wysilasz. Tu pilot automatyczny, a tam ręczny, wymagający sporo uwagi i energii. Jedno wszakże nie musi wykluczać drugiego. Badania pokazują, że mózgi partnerów w długoletnich związkach reagują na siebie podobnie jak mózgi świeżo zakochanych, ale to kwestia proporcji. A najtrudniejsza jest chyba przesiadka, której związek może nie wytrzymać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
idontfuckingcare
 Miejsce gdzie ludzie dodają cię do znajomych, ponieważ minęli cię na ulicy. Gdzie związki są perfekcyjne, romanse mają swój początek, a kłamcy wierzą, że to co mówią jest prawdą. Twoi najwięksi wrogowie najczęściej wchodzą na twój profil, a twoi najlepsi przyjaciele i rodzina blokują cię. I nawet jeśli napiszesz coś szczerze, zawsze ktoś odbierze to źle i pomyśli, że twój status, jest akurat o nim. 
Witajcie na facebooku!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
idontfuckingcare
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
idontfuckingcare
To era, w której mężczyzna nie powie, że przeprasza, że tęskni, że popełnił błąd. To era, w której mężczyzna wzdycha, wzrusza ramionami i mówi "trudno".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 16 2017

idontfuckingcare
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
idontfuckingcare
6051 4161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
idontfuckingcare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl