Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

idontfuckingcare
idontfuckingcare
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaBloodEve BloodEve

August 05 2017

idontfuckingcare
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 27 2017

idontfuckingcare
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen

July 17 2017

idontfuckingcare
Dostrzegaj różnicę między ludźmi, którzy rozmawiają z tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby rozmawiać z tobą
Reposted frombotanyplay botanyplay
idontfuckingcare
Nasze życie pisze scenariusz na bieżąco. Bo ten idealny, zaplanowany i przez nas przemyślany nie obejmuje zazwyczaj trudności i porażek, które przecież są nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. I wtedy, gdy one nas zaskakują – nieprzygotowane na nie – załamujemy się.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

July 11 2017

idontfuckingcare
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viaczekoladowysen czekoladowysen
idontfuckingcare
Jestem prostolinijną osobą, czasem może za bardzo. Cenię sobie szczerość i otwartą komunikację, nie lubię niedomówień, domysłów, krętactwa. Gubię się w cudzych manipulacjach. Nie chcę tracić czasu i energii na zastanawianie się, czy to, co właśnie słyszę, to prawda, czy kolejne kłamstwo obliczone na osiągnięcie korzyści, której nawet nie jestem w stanie się domyślić, albo mające sprowokować jakieś moje określone zachowanie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

July 09 2017

idontfuckingcare
9113 4525
idontfuckingcare
9730 182d
idontfuckingcare
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
idontfuckingcare
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

June 19 2017

idontfuckingcare
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 28 2017

idontfuckingcare
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viaSkydelan Skydelan
idontfuckingcare
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
idontfuckingcare

May 27 2017

idontfuckingcare
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viaSkydelan Skydelan

May 22 2017

idontfuckingcare
8597 6a2a 500
Reposted frompierdolony pierdolony

May 18 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl